The Best bookmaker bet365 Bonus

Дървен материал от www.emsien3.com

Video 10 bài lái xe trong hình

Lái xe ô tô trong sa hình khi thực hiện bài thi có thể khiến cho nhiều người cảm thấy sợ, có thể là do tâm lý các bạn chưa thực sự vững. Điều gì khiến tâm lý các bạn như vậy? Nó có thể là do các bạn chưa thực sự mường tượng ra bạn phải đi như thế nào trong sa hình thực. Video này sẽ giúp các bạn...

Bài 01 - Xuất phát

Chi tiết các bước thực hiện bài thi số 1:

1. Khi lên xe yêu cầu phải "Thắt dây an toàn".

2. Sau đó cho xe nổ máy ở vị trí trước vạch xuất phát

3. Khi đèn xanh trên xe bật sáng, tiếng loa trên xe báo lệnh xuất phát, học viên bật đèn xi nhan trái, lái xe xuất phát.

Bài 03 - Dừng và khởi hành xe ngang dốc

Các bước thực hiện:

1. Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm

2. Khởi hành lên dốc nhẹ nhàng, không bị tụt dốc, bảo đảm thời gian quy định

3. Lái xe đến bài thi số 4

Online bookmaker Romenia bet365