The Best bookmaker bet365 Bonus

Дървен материал от www.emsien3.com

Bài 04 - Qua vệt bánh xe, đường hẹp vuông góc

Các bước thực hiện:

1. Lái xe để bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ qua vùng của hình vệt bánh xe.

2. Lái xe qua đường hẹp vuông góc trong vùng giới hạn của hình thi trong thời gian 2 phút.

3. Lái xe qua vạch kết thúc bài thi và đến bài thi số 5

 Yêu cầu đạt được:

1. Đi đúng hình quy định của hạng xe thi

2. Bánh xe trước và bánh xe bên lái phụ qua vùng vệt bánh xe.

3. Bánh xe không đào vào đường giới hạn ống khí;

4. Hoàn thành bài thi trong thời gian 2 phút.

5. Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút.

6. Tốc độ xe chạy không quá : 24km/h đối với hạng B, D; 20 km/h đối với hạng C, E.

Các lỗi bị trừ điểm :

• Đi không đúng hình của hạng xe thi, bị truất quyền thi

• Bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ không qua vùng giới hạn của hình vệt bánh xe, bị truất quyền thi;

• Bánh xe đè vào đường giới hạn ống khí mỗi lần bị trừ 5 điểm.

• Bánh xe đè vào đường giới hạn ống khí, cứ quá 5 giây, bị trừ 5 điểm.

• Thời gian thực hiện bài thi, cứ quá 2 phút bị trừ 5 điểm.

• Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền thi

• Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi

• Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm

• Để tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm;

• Xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm

• Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 4 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm

Online bookmaker Romenia bet365