The Best bookmaker bet365 Bonus

Дървен материал от www.emsien3.com

Bài 03 - Dừng và khởi hành xe ngang dốc

Các bước thực hiện:

1. Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm

2. Khởi hành lên dốc nhẹ nhàng, không bị tụt dốc, bảo đảm thời gian quy định

3. Lái xe đến bài thi số 4

Yêu cầu đạt được:

• Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500 mm

• Khởi hành xe êm dịu, không bị tụt dốc quá 500 mm

• Xe qua vị trí dừng trong khoảng thời gian 30 giây.

• Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút.

• Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ

• Tốc độ xe chạy không quá : 24km/h đối với hạng B, D; 20 km/h đối với hạng C, E.

Các lỗi bị trừ điểm:

• Không dừng xe ở vạch quy định, bị truất quyền thi.

• Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định (A>500mm), bị trừ 5 điểm.

• Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị truất quyền thi.

• Quá thời gian 30 giây kể từ khi dừng xe không khởi hành qua vị trí dừng, bị truất quyền thi.

• Xe bị tụt dốc quá 50cm kể từ khi dừng xe, bị truất quyền thi.

• Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi.

• Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm.

• Để tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm.

• Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

• Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 3 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

Online bookmaker Romenia bet365